พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน (จังหวัดมหาสารคาม)

1 หมู่ 1 บ้านเชียงเหียน ต.เขวา
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอนุสรณ์ แสดงให้เห็นความทุ่มเทและเสียสละของอาจารย์ "บุญหมั่น คำสะอาด" ในการสร้างสรรค์และจรรโลงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเกิดของตนเอง ให้กับลูกหลานพร้อมประชาชนที่ได้แวะเวียนเข้ามาได้รับรู้ โดยใช้เวลาสะสมวัตถุต่างๆ ยาวนานกว่า 50 ปี จัดแสดงไว้บริเวณชั้นบนของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานสมัยประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน และวัตถุโบราณอื่น ๆ เช่น กะโหลก เขาควาย ส่วนชั้นล่างจัดเแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด นอกจากนั้นยังมีผลงานของศิลปินและนักศึกษา ที่หมุนเวียนกันมาจัดแสดงงานด้านแขนงต่างๆ ตลอดทั้งปี

ประวัติความเป็นมา :พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่เกิดจากความมุ่งมั่นกับการสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและสร้างความเข้าใจในรากเหง้า ความเป็นมาและเป็นไป ของชีวิตสังคมและชีวิตผู้คนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยนายบุญหมั่น คำสะอาด ซึ่งมีความสนใจเรื่องโบราณวัตถุอย่างมาก จนมีอาจารย์อาคม วรจินดา แนะนำว่าทำไมไม่นำวัตถุโบราณออกมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์นายบุญหมั่นเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนมาตั้งแต่ พ . ศ . 2536 โดยที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2541

อาคาร สถานที่ :พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนใช้บ้านเป็นห้องจัดแสดงโดยตัวอาคารทำมุมฉาก โดยแบ่งออกเป็นสามส่วนคือชั้นที่หนึ่งสองและหอระกาเดือนรวมสามชั้น

การจัดแสดงภายใน :พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน เป็นการสะสมสิ่งละอันพันละน้อย ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ คิดขึ้นจากฝีมือคนอีสาน มุ่งดึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้เครื่องมือ สิ่งจักสาน เครื่องมือการหาปลา เครื่องมือการทำนา ฯลฯ นำมารวบรวมไว้โดยเอาบ้านเป็นที่จัดแสดง ใช้เวลาสะสมเกือบ 50 ปีตัวอาคารทำมุมฉาก ประกอบด้วย “ อาคารบุญหมั่น ” ซึ่งชั้นบนจัดแสดงของเก่า ภูมิปัญญาอีสาน ประวัติศาสตร์หมู่บ้านเชียงเหียน กะโหลก เขาวัวเขาควาย เป็นต้น ด้านล่างเป็นห้องแสดงงานศิลปะ “Boonman Contemporary Art Gallery” จัดแสดง งานศิลปะหลากแขนงโดยมีงานของนายบุญหมั่นคำสะอาด เป็นหลัก และจะหมุนเวียน กับหลากศิลปิน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ เป็นเวทีแสดงผลงานศิลปะของชุมชน “ หอระกาเดือน ” สถานที่แสดงแหล่งท่องเที่ยว แนะนำสถานที่น่าสนใจในเส้นทาง สายไหมอีสาน ประวัติศาสตร์ชุมชน ดินแดนอันร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมและมีแต่ความสงบ ร่มเย็นพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนที่ปรับปรุงใหม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548

ลักษณะพิเศษที่เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อชุมชน :การจัดแสดงของสะสมต่าง ๆ ของ อาจารย์บุญหมั่น คำสะอาดซึ่งมีมากกว่า 10,000 ชิ้นนั้นนับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากซึ่งบางอย่างก็หาชมได้ยากมาก ซึ่งท่านได้สะสมมาตลอดชีวิต ของท่านและมีความตั้งใจที่จะให้ผู้คนได้รู้ถึงรากเหง้าของตัวเอง ได้รู้ถึงวิถีชุมชนของคนไทยอีสาน

แผนที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Internet


อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสายตรงเชื่อมต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก. ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางอีเมล์ สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้. อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย, องค์กร หรือเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล

สาวน่ารักกีต้าร์เทพ

cannon rock

Calendar